Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Ban chủ nhiệm khoa

 

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Cao Việt Hà

TEL:  024. 38768221

MOBILE: 0982.170.098

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 PHÓ TRƯỞNG KHOA

 PGS. TS. Trần Trọng Phương 

TEL: 024.62617636

MOBILE: 093.369.3666

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Trần Quốc Vinh 

TEL: 024.62617621

MOBILE: 090.686.9368

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.